bankieren verandert. reageer of initeer. 

Als strategische partner van onze bank-klanten denken we regelmatig na over hoe de toekomst van het bankieren er uit ziet. Om onze visie te concretiseren ontwikkelden we een drieluik van concepten. Maar zoals Thomas Edison het al zei: Visie zonder executie is slechts hallucinatie. En er is heel wat nodig om deze toekomstvisie succesvol te realiseren. 
betalen met telefoon

geld is niet het doel

Een financieel-adviespropositie neerzetten die in de kern behoeften van je klant voorziet, betekent vaak een diversiteit aanbieden van producten, ook niet-financiele producten. Uiteindelijk staat de behoefte aan geld immers nooit op zichzelf. Het geld is nodig voor levensbehoeften, kinderen, huizen, auto’s enzovoort. Een platform benadering waarbij andere diensten en producten met financiële diensten worden gecombineerd is de logische keuze. 

vereisten voor een platform business

Een platformpropositie vraagt om een bedrijfscultuur en -model met een fundament van samenwerking, research, validatie en optimalisatie. Het vereist ook de juiste

  • Samenwerkingspartners voor alternatieve producten en diensten
  • Technologie  om een platformstructuur te kunnen ondersteunen
  • Businessmodellen die recht doen aan de belangen van de gebruiker en de aanbieder
Zoals in onze blog over platform banking al werd aangegeven leidt dat ook tot een product pull model in plaats van een push model.

 

diagram van organisatiestructuur machine organisatie en organisme

Hoe specifieker de doelgroep, hoe kleiner. Bij het ontwikkelen van een gezond businessmodel moet er dan ook oog zijn voor

  • Schaalbaarheid; is het mogelijk om meerdere unieke proposities vanuit dezelfde technologie te ondersteunen?
  • Herstructureren; is er de bereidheid om de organisatie zo te organiseren dat deze aansluit bij een andere marktbenadering
  • Creativiteit; heb je de creatieve mensen in je organisatie om nieuwe modellen te definieren en jouw bankproduct te laten passen in de propositie van anderen.