communiceren over de impact van COVID-19 op pensioen

COVID 19 heeft een enorme impact en zal zijn sporen nalaten over de hele wereld. De lage rendementen en de neergaande beursbeweging zijn een slechte combinatie voor wie op het punt staat van zijn pensioen te genieten en zijn beschikbare premie pensioen tot uitkering wil laten komen. Gelukkig zijn er oplossingen op de markt die de consument in staat stellen om hun beleggingen nog even voort te zetten, geheel of gedeeltelijk. We verdiepten ons in een mogelijke ontwerprichting om die vorm te geven.
Jordi Oude Egberink
User Experience Consultant
Vanuit onze ervaring met projecten rond pensioen en zelf-service weten we dat pensioen voor de meeste mensen niet top of mind is. De meeste mensen worstelen met financiele onderwerpen en zeker wanneer deze ver in de toekomst liggen. Een onderzoek van Netspar over beeldvorming rond pensioenkeuzes toont aan dat het merendeel (meer dan 90%) kiest voor de ‘default’ optie. 

Op basis hiervan en mijn eigen ervaring concludeer ik dat de meesten geen bewuste keuze maken of niet durfen af te wijken van de default optie, omdat ze de opties niet begrijpen. Daarnaast doe ik de aanname dat velen niet eens pensioenbewust of gemotiveerd genoeg waren om de keuzes te vinden. 

De beste kans om de klant te activeren is door zo relevant mogelijk te zijn. Er zijn twee hoog relevante momenten:

  1. Ongeveer 20 jaar voor pensioneren, wanneer het risico in de beleggingsportefeuille afgeschaald moet worden (ook wel lifecycle beleggen genoemd)
  2. Vlak voor pensioneren.

De keuze om door te beleggen kan geintegreerd worden in de ‘normale’ communicatie. 

Voorbeeld van het tonen van de huidige pensioensituatie met verschillende keuzemogelijkheden. De opties zijn beschikbaar in een caroussel. Het doelinkomen wordt in het staafdiagram getoond. Rood geeft een tekort aan. De aanbevolen opties worden duidelijk gemarkeerd.

Voorbeeld van een gekozen optie. Het rode tekort is weg. Zowel het verwachtte inkomen als het doelinkomen worden getoond. 

de impact van doorbeleggen visualiseren

Bij het bereiken van de pensioenleeftijd kan een klant kiezen voor een gegarandeerde pensioeninkomen (annuiteit) en/of om door te beleggen, wat een variabel inkomen oplevert. Deze keuze hangt sterk af van iemands risicobereidheid. Risicobereidheid wordt al beoordeeld in de vermogensopbouw-fase door middel van een vragenlijst. De uitkomst leidt tot een vermogensallocatie en fondskeuze.

Een kleine toevoeging aan de vragenlijst is genoeg om de klant ook in de uitkerende fase te begeleiden. Die fase kent verschillende gradaties van vrijheid: het combineren van een uitkering met variaties van voortgezet beleggen. Het visualiseren van die opties geeft een completer beeld van oorzaak en - voorspeld - gevolg.

doelen, risico en andere pensioenaanspraken

Een pensioeninkomen-doel toevoegen aan de digitale oplossing zorgt er voor dat je kunt bijhouden of je nog op koers zit. Het systeem kan dan regelmatig de voorkeuren van de klant en zijn risicobereidheid opnieuw evalueren.

Bij ingewikkelde zaken als risicodekking en bespreken van fiscale consequenties kan een financieel adviseur natuurlijk van enorme toegevoegde waarde zijn. Door informatie over andere pensioenvoorzieningen te aggregeren schets je een completer beeld.

individuele pensioenen

Nu we steeds meer toebewegen naar een individuele pensioenoplossing (bijv. met de PEPP regelgeving) ligt er steeds meer beleggersrisico bij de eindklant zelf. Juist daarom is het belangrijk dit soort keuzes goed en duidelijk te ondersteunen. 
PEPP