iedereen kan zich als bank gedragen

De PSD2 (Payment Services Directive 2) zou het Europese bank landschap radicaal veranderen. Deze wetgeving stelt ieder bedrijf dat bereid is te voldoen aan wetgeving in staat om zich als bank te gedragen. Dat wil zeggen dat ze inzicht kunnen geven en betalingen kunnen initiëren van bankrekeningen van alle (andere) Europese banken. Rogier Saarloos, Solutions Architect, legt uit hoe We are you praktische tools heeft ontwikkeld waarmee de kansen van deze wetgeving benut worden.
Rogier Saarloos
Mobile Solutions Architect

“We hebben een productized component dat onze banking app kant en klaar verbindt met andere banken.” legt Rogier uit. De Berlin group heeft een standaard gedefinieerd waarop banken bij voorkeur ontsloten moeten worden. Het We are you component is compliant met deze standaard. “Het bevat niet alleen een aansluiting op de API maar ook de essentiële klantinteractie om de technologie goed te gebruiken.” De mogelijkheid om met minimale inspanning bankinformatie binnen te halen leidt tot de vraag: wat ga je er mee doen?

Het makkelijke antwoord is: een vollediger overzicht geven en een analyse mogelijk maken van alle uitgaven binnen een huishouden in plaats van alleen die van één persoon of rekening. Dat leidt tot beter beheer van de persoonlijke financiën. De volgende stap kan zijn om de informatie over spaartegoeden en vermogens-saldi te gebruiken voor een beter inzicht in het vermogens-portfolio en de balans in de portefeuille. Dat inzicht kan aanleiding zijn voor het heralloceren van investeringen op basis van de risicobereidheid van de consument.

Nog een stap verder is het gebruik van mogelijkheden rond de PSD2 niet iets dat voorbehouden is aan banken of vermogensbeheerders. Andere bedrijven, die bereid zijn om te voldoen aan de regelgeving, kunnen een aanvraag doen tot: AISP - inzicht geven in transactiegegevens en de data gebruiken, al dan niet in ruil voor aanbiedingen en kortingen PISP - inzicht geven en betalingen initieren en zo het kanaal worden voor de persoonlijke financien, een kanaal dat vooral heel klantgericht is. Met deze stap zijn veel interessante nieuwe business-modellen denkbaar. Denk dan aan het aanbieden van productaanbiedingen, gebaseerd op werkelijk consumentengedrag.

Wat je reden ook is om op basis van PSD2 technologie bankinformatie te benutten, stabiliteit is belangrijk. ‘We bieden een enorme toegevoegde waarde door een back-end oplossing te bieden waarbinnen die connectie onderhouden wordt.’ legt Rogier uit. ‘We bieden een stukje continuïteit en zekerheid, maar nog veel belangrijker, we geven onze klanten de kans PSD2 te benutten zonder dat ze de focus op hun eigen core business hoeven te verliezen.‘

"Een PISP licentie geeft toegang tot een groot scala aan mogelijkheden om bankfunctionaliteit aan je app toe te voegen, of je nou een vermogensbeheerder, een bigtech of een retail organisatie bent."

- Rogier Saarloos, Solution Architect We are you