nieuwste versie van insuranceright ontsluit marketing kracht

November 2019 lanceerde We are you de 5.1 versie van InsuranceRight. Deze nieuwe release biedt een grote hoeveelheid nieuwe marketing mogelijkheden. “Onze klanten kiezen bewust voor de marketing capaciteit van Sitecore. We willen hen in staat stellen die capaciteit zo snel mogelijk te benutten. Deze versie van InsuranceRight  versnelt dat aanzienlijk.” Aldus Konrad Plechowski, Product Owner van InsuranceRight.
neem contact op

personalisatie en marketing automation begint bij data

Konrad Plechowski
Konrad Plechowski
Product Owner InsuranceRight
Voordat je kunt personaliseren en je aan marketing automation kunt doen moet je toestemming hebben van je bezoeker om zijn data te gebruiken. Die toestemming moet duidelijk en compliant zijn. Daarom is de cookiemelding met privacy settings geoptimaliseerd voor een betere integratie. Vervolgens moet je goed kunnen analyseren wat er met je klant gebeurt. Google Tagmanager en Google Analytics zijn verreweg de meest gebruikte tools daarin. Deze zijn geïntegreerd en de belangrijkste ‘events’ zijn geïdentificeerd om te meten.

de klantreis milestones waarderen

Stap twee is waarde toekennen van mijlpalen in de klantreis. Dat begint bij het duidelijk benoemen van het doel van je klantreis, bijvoorbeeld het kopen van een verzekering. Op basis van die doelen benoem je een customer journey, een klantreis die de klant doormaakt. Iedere stap in die klantreis waardeer je met punten, zodat je kunt meten hoe ver iemand in de klantreis komt en hoe effectief je stappen zijn. Die doelen zijn voor InsuranceRight benoemd, de journey in kaart gebracht en de stappen gewaardeerd.

experience profile

Om een optimale personalisatie aan te brengen wil je alle eigenschappen van de klant meenemen, ook wanneer die in een eerdere sessie zijn ingevuld of aanwezig zijn in een bestaand profiel.  De data van de sessie is daarom uitgebreid met de data punten van het bestaande klantprofiel in InsuranceRight. De uitdaging is daarbij niet zo zeer het tonen van de data in het Sitecore experience profile, maar het actueel houden en synchroniseren met back end oplossingen. De volgende stap in personalisatie is zorgen dat je al die data als eigenschappen voor regels kunt gebruiken, iets wat in Sitecore niet vanzelfsprekend is. Ook dat is ingericht. We hebben verder alvast wat voorbeelden toegevoegd voor personalisatie, A/B testing in de funnels en in de MyZone.
Marketing Automation met effectiviteit per fase
Konrad Plechowski
Konrad Plechowski

effectiviteit meten en verbeteren

Pas als al deze informatie beschikbaar is, kun je ook goed visualiseren wat de effectiviteit is van een funnel. We kunnen nu zowel de effectiviteit van de funnel als de marketing automation voor salesfunnels tonen. Hoe ver komen mensen in de funnel, in welke fase haken ze eventueel af? Waar is de grootste conversiewinst te behalen? Omdat uiteindelijk alle klanten – ongeacht de klantreis - in het boodschappenmandje terecht komen en daar hun klantreis afmaken, was het een uitdaging om de funnels effectief tot het einde te kunnen meten.

“We hebben InsuranceRight zo uitgebreid en ingericht dat je in kortere tijd echt goed kunt personaliseren. We besparen door de opgedane kennis over hoe je dat doet niet alleen tijd voor onze klanten, maar dragen ook bij aan een positieve ervaring voor hun gebruikers.”

Tanja van der Heide, User Experience Consultant