mobiele commerciële slagkracht

Banners zijn binnen webomgevingen al jaren heel gewoon. Ze tonen reclame, nieuws of tijdelijke acties. In apps wordt die trigger om iets te doen veel minder vaak gebruikt. Je wilt ook in een app je klant op verschillende plaatsen op bijzonderheden kunnen wijzen. Daarom ontwikkelden we voor BankingRight  Mobile ‘smart banners’.

passend binnen het design

Rogier Saarloos
Product lead BankingRight
Een eerste vereiste was het respecteren van de user interaction. Een willekeurige banner kan het ontwerp van je site en de user experience flink door de war schoppen. Daarom ontwierpen we voor BankingRight Mobile banners in verschillende formaten voor vooraf gedefinieerde locaties. De banners passen binnen de User experience van diverse BankingRight Mobile componenten, maar zijn optioneel. De UX klopt ook wanneer de campagne gestopt wordt.

personalisatie

Als tweede vereiste moest de banner selectief getoond kunnen worden. Het marketing team kan bepalen wie de banner ziet, op basis van de inhoud van het CMS, het back office systeem - denk aan transactie-informatie - of gedrag van de klant. Je kunt ervoor kiezen om de banner niet vaker dan een vastgesteld aantal keer te tonen. Daarnaast moet de klant zelf kunnen bepalen dat hij een melding niet meer wil zien.

.

waarde brengen

Met deze componenten kan je de klant waardevolle suggesties geven. Bijvoorbeeld: We zien dat je een hoog spaarsaldo hebt, wordt het niet tijd om een beleggingsrekening te openen? In combinatie met een huishoudboek-functionaliteit zou je ook waarschuwingen kunnen geven als ingestelde budgetten worden overschreden. Zo bereik je meer relevante interactie. 

door gerichte banners breng je juist meer relevantie bij je klant

"Banners worden soms geassocieerd met reclame, maar juist door banners te tonen op basis van gedragsanalyse kan je een enorme meerwaarde bieden aan de klant, omdat het echt relevant is." 

Rogier Saarloos, Product lead Bankingright We are you