ben je klaar voor platform banking?

Wie nieuwe bankproposities wil ontwikkelen die inspelen op de behoefte van de klant, kan platform banking niet negeren. Maar waar hebben we het nou precies over en wat is de impact op je organisatie? 
mensen die werken aan nieuwe concepten

Platform banking is het bundelen van bankdiensten en andere diensten om te voorzien in de behoeften van een specifiek klantsegment. De platform bank is een connector, die andere aanbieders van diensten uitnodigt om deel uit te maken van zijn propositie. De waarde voor de klant ligt in de vernieuwende combinatie die het platform biedt. Het eigenaarschap van dit platform hoeft niet bij de bank zelf te liggen. Het is een ecosysteem van organisaties en proposities. Door hun klanten diepgaand te begrijpen, levert de bank (en ontvangt daarmee ook) unieke waarde, de uiteindelijk ook zijn unieke onderscheidende factor vormt.

Om een organisatie te optimaliseren voor functioneren binnen een platform landschap zijn aanpassingen nodig van de structuur van de organisatie en de technologische fundamenten.

een andere organisatie-structuur

Een traditionele bankorganisatie kan het best worden omschreven als machine-organisatie. Dit is een bedrijf met een hiërarchische structuur, producten georganiseerd in silo’s en een bureaucratisch besluitvormingsproces. Een traditionele bank faciliteert alles doorgaans in-house. Nieuwe proposities worden meestal intern ontwikkeld, uitgevoerd en geïmplementeerd.

Een platform bank laat deze structuren los en lijkt nog het meest op een Organisme-structuur. Teams zijn binnen dit organisme gericht op het leveren van oplossingen, binnen een structuur die minder rigide en hiërarchisch is. Een platform organisatie is dan ook kritisch over de activiteiten die het zelf uitvoert. De focus ligt op de kerndiensten en kwaliteiten. Proposities en vaardigheden die daar buiten liggen worden ‘gewoon’ gekocht. 

diagram van organisatiestructuur machine organisatie en organisme
de machine-organisatie (links) versus het organisme (rechts)

leiderschap

Het echt centraal stellen van de klant begin en eindigt daar: bij de klant. Dat betekent eerst de klantbehoefte onderzoeken als eerste stap in de ontwikkeling. Dat wordt gevold door validatie, delivery en optimalisatie. Er wordt een product pull gecreëerd. In plaats van top-down product push gerichte aansturing vraagt deze organisatie een vorm van dienend leiderschap. Het leiderschap faciliteert de realisatie van het gevraagde product. Binnen een dergelijke organisatie zie je dan ook geen lineaire (waterval) projecten en uitgebreide strategische plannen, maar

 • Optimalisatie – aanpassingen van product en marktpropositie op basis van data
 • Growth hacking – een marketingstrategie op basis van kleine iteraties en datagedreven keuzemodellen
 • Agile processen – een projectstructuur waarbij op basis van steeds te ijken prioriteiten wordt (door)ontwikkeld.
 •  
  Het voordeel van platform banking is de mogelijkheid om te testen en uit te proberen zonder vergaand grootschalig onderzoek. Het zo werken verlaagt risico’s, want de tijd tot uitrol is kort, succes (of uitblijven daarvan) blijkt sneller en het vertrouwen in de gekozen koers is groter.

   

Techniek en wetgeving zoals PSD2 maken het gemakkelijker om op basis van uniforme systemen transacties uit te laten voeren door derden. De autorisatie ligt daarbij bij de consument zelf. Maar voor complexere producten en diensten is een actieve rol van de bank nodig. De winnaar binnen het speelveld van platform banking is degene die

 • De gewenste complexere processen juist weet te benoemen
 • Die processen als eenvoudige plug-in weet aan te bieden
 • De organisatorische transitie weet te maken om mee te bewegen in onverwachte wendingen in klantvraag en technologie

eigenschappen van de winnaar in de race rond platform banking