de toekomst van het font is variabel

Fleur de Kroon
Fleur de Kroon
front-end developer
Sinds 2016 is het fundament gelegd voor variabele fonts als opvolger van het Open Type Formaat. Deze fonts zijn ontstaan uit een samenwerking van Adobe, Apple, Google, Microsoft en lettertype experts. Door die samenwerking is de ontwikkeling heel snel gegaan. De meeste browsers zijn nu bijgewerkt, zodat variabele fonts ingezet kunnen worden. Dat biedt voordelen voor designer, developer en website bezoeker.

wat is een variable font?

Variable fonts  maken het mogelijk slechts een enkel font in te laden en deze op verschillende manieren weer te geven in de webbrowser. Het maakt het laden van websites daarmee aanzienlijk sneller. Met de variantie-instellingen zijn al snel een miljoen verschillende weergaven van een enkel font mogelijk.

consistent design

Reguliere fonts kunnen met behulp van de browser dikker of schuingedrukt worden gemaakt. Maar de interpretatie is per browser verschillend, wat tot verschillen tussen de weergaven leidt: de zogeheten Faux-variaties. Je bent daarmee niet meer trouw aan het design van het lettertype. Met variabele fonts heb je daar geen last meer van.

Bovenal bieden variable fonts een ongekende typografische flexibiliteit: Met behulp van varianties kan een letter breder, dikker, dunner of schuiner worden weergegeven. Je kunt zelfs individuele letters aanpassen zodat ze beter in een design passen. Ook kun je het lettertype laten variëren voor verschillende devices, zodat teksten beter leesbaar zijn. Je kunt ze zelfs laten bewegen en reageren op (muis)interacties of geluid.

uniformiteit tussen browserweergaven

variable fonts example
een voorbeeld van gebruik van een enkel variable font waarvoor anders het uploaden van vier verschillende traditionele fonts nodig zou zijn

betere performance

Daarmee maken variable fonts een einde aan een steeds terugkerende discussie tussen design en development. Met het inladen van slechts een enkel lettertype kan een mooi design weergegeven worden, zonder schade op het gebied van website performance. Met meer dan een miljoen variaties bieden ze weer geheel nieuwe kansen op het gebied van customer engagement.

"Variable fonts hebben net zo’n grote impact op typografie als responsive design had op webdesign" – Fleur de Kroon, We are you Tuil