door digitalisering biedt Famed drastisch snellere service

Famed is al sinds 1988 marktleider als financiële service provider voor de zorgsector. Als specialist in administratie, facturering en incasso neemt Famed alle tijdrovende administratieve taken over van zorgverleners. Famed wil echt ontzorgen. De volledige facturatie, inclusief declaratie bij zorgverzekeraars, wordt door Famed overgenomen. De zorg-professional kan zich echt op zijn kerntaak concentreren: het verlenen van zorg. Klant worden van Famed was een proces dat gemiddeld 57 dagen in beslag nam. Samen brachten we dit drastisch terug. 

famed-client-onboarding

Klant

Famed

Focus

Klant in minder tijd verwelkomen

Resultaat

Van 57 dagen naar 7 minuten


Al sinds jaar en dag nam het proces om nieuwe klanten te verwelkomen veel tijd in beslag. Het hele proces kende veel handmatige handelingen. De beoogde nieuwe klant werd tijdens dit proces bezocht door een accountmanager. Het contract tussen Famed en de klant moest in bijzijn van de accountmanager en de belanghebbende van de klant getekend. Dit paste allemaal niet in de propositie die Famed beoogde: de klant administratief ontlasten.. 

In 2017 besloot Famed daarom dit onboarding proces drastisch te herzien en te digitaliseren. Een meer gestroomlijnd digitaal proces moest het mogelijk maken klantgerichter en proactiever te zijn. We are you heeft ruimschoots ervaring met het digitaliseren van aanmeldingsprocessen voor klanten. Daarnaast heeft We are you vergaande ervaring met bedrijven die financiële diensten en juridisch complexe diensten aanbieden. Dat maakte We are you de ideale partner om Famed op strategisch niveau te ondersteunen. 

We are you heeft samen met Famed bepaald welke stappen de potentiële klant moest doorlopen, de customer journey. Aan de hand daarvan zijn ontwerpen gemaakt en is in slechts twee maanden tijd een prototype ontwikkeld om de Famed klant optimaal te ondersteunen. Vervolgens zijn de juiste partners betrokken en de juiste integratie-voorbereidingen getroffen voor de realisatie van de site. Zo kent de site een integratie met de Kamer van Koophandel en wordt de kredietwaardigheid gecheckt via Company.info en Vektis. De contracten worden getekend via Ondertekenen.nl van Evidos en alle klantgegevens en contractinformatie worden veilig opgeslagen in Afas CRM. Dit prototype was het startpunt voor Immense, het bedrijf dat de onboarding tool voor Famed heeft gebouwd.

Famed hulp in de zorg

Wanneer we informeren naar de ervaringen rond werken met We are you antwoordt Jeroen van Geelen, verantwoordelijk voor business development bij Famed: ‘We are you heeft ons echt geholpen om buiten de box te denken voor oplossingen. Ze hebben een concept uitgedacht en onze partners geholpen om  dat concept te realiseren.’ 

Met de nieuwe omgeving is de tijd waarin iemand klant kan worden niet alleen beperkt. Het proces is ook minder kostbaar geworden. Dat geeft de ruimte om nieuwe klanten te benaderen waarvoor de kosten voorheen te hoog lagen. De digitaliseren heeft daarnaast ook bijgedragen aan meer transparantie en uniformiteit in overeenkomsten met klanten. Zowel voor de klant als voor Famed is dat een prettige situatie. 

“Het proces was vooraf goed uitgedacht, essentieel om het systeem goed te kunnen bouwen.” 

- Arthur Duffels, CEO Immense