digitale transformatie bij De Goudse Verzekeringen

De Goudse is een onafhankelijke verzekeraar en heeft als doel de beste ondernemersverzekeraar van Nederland te worden. De optimale klantervaring van de uiteenlopende doelgroepen staat hierin centraal. Als digitaal strategisch partner staan wij De Goudse bij in een digitaal transformatieproces.
digitale-transformatie-de-goudse-verzekeringen

Klant

De Goudse Verzekeringen

Focus

digitale transformatie


transformatie op alle niveaus

Digitale transformatie is een belangrijk en complex onderwerp. Het vergt op verschillende niveaus in de organisatie primaire aandacht. Bij De Goudse begonnen we op directieniveau. We tekenden de droomsituatie uit voor de directie. Hieruit volgde de digitale strategie. Om die nieuwe strategie succesvol te activeren moet de organisatie gestroomlijnd zijn. Daarvoor was een nieuw digitaal platform nodig. Het nieuwe digitale platform heeft als doel om de klant op maat te bedienen.
een nieuwe strategie vroeg om een nieuw platform
Om de strategie goed tot uitvoer te brengen stelden we teams samen voor development, voor content creatie en voor online marketing. De voortgang werd bewaakt door onze consultants die verantwoording aflegden aan de verschillende stakeholders binnen De Goudse. Het is ontzettend belangrijk om iedereen “aan boord” te houden en de koers in vizier te hebben. Kleine en grote succes werden gedeeld. Maar we deelden ook wat er tegen zat of wat meer informatie nodig had. Op deze manier werden doelen behaald en bleef iedereen op de hoogte. In korte sprints werden functionaliteiten opgeleverd en werden medewerkers van De Goudse getraind om er mee aan de slag te gaan.
Agile werken en open communicatie levert doorlopend resultaten op

doorlopend optimaliseren

Het inhouse team van online marketing werd aangevuld met een van onze strategen die ervoor zorgde dat alles en iedereen volgens de uitgestippelde strategie liep. We blijven continue monitoren wat de resultaten zijn en verbeteringen doorvoeren. Die constante optimalisatie werkt als een vliegwiel. Per doelgroep is er een duidelijke boodschap in woord en beeld. Met de langetermijnvisie voor ogen wordt dagelijks op basis van harde data besloten wat er nodig is om de gestelde doelen beter te bereiken. Het is een succesvol voorbeeld van doorlopende optimalisatie. 
De resultaatgedreven samenwerking draagt bij aan succesvolle digitale transformatie
de-goudse-verzekeringen-aansprakelijkheidsverzekering
“We hebben een echt partnership ontwikkeld, zowel op het gebied van strategie als bij de realisatie van het digitale platform. We blijven in de toekomst nauw samenwerken aan de optimalisatie van het platform, om zo de mogelijkheden en gebruikerservaring nog verder te verbeteren.”

- Caro de Jong, De Goudse Verzekeringen