prettig wonen en leven voor iedereen met Woonstad Rotterdam

Vanaf 2011 is We are you actief met de invulling van de digitale ambities van Woonstad.

In nauwe samenwerking met Woonstad zijn er de afgelopen jaren diverse succesvolle trajecten gerealiseerd. Van het bouwen van de mobiele woonstad app tot het ontwikkelen van de Stadswonen site en huurdersportalen.
Woonstad Rotterdam

Klant

Woonstad Rotterdam

Focus

alle doelgroepen online ontzorgen en faciliteren op het gebied van fijn wonen

Resultaat

diverse applicaties waar de diverse doelgroepen worden geholpen


Woonstad Rotterdam is ambitieus en wil digitaal haar doelgroepen ontzorgen. De website is gericht op het aanbieden van gepersonaliseerde content, het juiste woningaanbod en het verlenen van service aan haar bestaande relaties. Om nog een aantal van onze oplossingen te noemen:

  • Het realiseren en doorontwikkelen van klantenportalen van Stadswonen en Woonstad
  • Geavanceerde zoekfunctionaliteiten voor het ontsluiten en presenteren van het aanbod van koop/huur woningen en bedrijfsruimte
  • Corporate sites van Woonstad en Stadswonen
  • Reparatie app

In nauwe samenwerking met het communicatieteam van Woonstad Rotterdam is een enorme sprong gemaakt om de corporate communicatie en selfservice mogelijkheden op de site te benutten. De gebruiker heeft direct inzicht in zijn huursaldo, kan 24/7 een reparatieverzoek indienen en online de huur betalen of opzeggen. Er is daarnaast sprake van een continue doorontwikkeling van de online omgeving van Woonstad.

“Woonstad heeft een heldere groeiambitie en toekomstvisie. Deze ambitie en visie, gecombineerd met de dagelijkse samenwerking tussen We are you en Woonstad, zorgt voor een duurzame website die aanbod en vraag verbindt. “

- Floor Mutsaers, Scrummaster We are you Tilburg
fijn wonen met woonstad