Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor je contact met je klant. Om succesvol te blijven is het belangrijk om kritisch te blijven naar je product. Je moet meebewegen met de tijd, blijven luisteren naar je klant. Informatie verzamelen en aanpassingen maken op basis van die informatie, zorgt voor een beter resultaat.